Serce maszyn hydraulicznych.

Zasada działania urządzeń hydraulicznych opiera się o podstawowe prawa hydrostatyki i hydrodynamiki w połączeniu z własnościami nieściśliwych cieczy takich jak oleje. Układ hydrauliczny składa się z wielu kanałów przewodów, zakończonych tłokami, dopływem oleju pod ciśnieniem do poszczególnych kanałów steruje system zaworów.Konieczne do działania układu mechanicznego...
Continue reading »