Linie wysokie napięcia służą do przesyłania energii elektrycznej na duże odległości. Napięcie w sieci wysokiego napięcia wynosi od 60 do 220 kilowoltów. Ze względu na wymogi bezpieczeństwa, przewody wysokiego napięcia umieszcza się na kilkudziesięciometrowych słupach. Montaż wymaga użycia podnośników koszowych.Utrzymywanie linii wysokiego napięcia w dobrym stanie technicznym wymaga wysiłku.

Konieczne jest stosowanie izolatorów, których wielkość jest wprost proporcjonalna do wysokości napięcia, dlatego rozdzielnie wysokiego napięcia zajmują dużą powierzchnię. Można próbować zmniejszyć rozmiar stosowanych urządzeń, stosując na przykład gaz izolujący (fluorek siarki).Ponieważ przewody energetyczne są dosyć cienkie, dochodzi do utraty części przesyłanej energii (zjawisko ulotu). Aby zminimalizować straty, przewody rozpina się równolegle w określonej odległości, co zmniejsza siłę pola elektrycznego wokół sieci i obniża ulot. Linie wysokiego napięcia muszą też zostać wyposażone w linki odgromowe, które pełnią rolę piorunochronu.Nie tylko montaż, także naprawa linii wysokiego napięcia wymaga użycia podnośników koszowych. Po każdej gwałtownej burzy lub silnej wichurze pojawiają się komunikaty o zerwanych liniach lub (rzadziej) powalonych słupach energetycznych. Często awarie występują zimą, zwłaszcza jeżeli jest śnieżna lub mroźna – wtedy przewody pękają pod wpływem niskich temperatur lub pod ciężarem śniegu i lodu. Niekiedy linie wysokiego napięcia poprowadzone są w terenie zalesionym, wtedy często dochodzi do zerwania przewodów przez spadające duże gałęzie lub przewracające się drzewa.Obsługa linii wysokiego napięcia, to praca niebezpieczna i wymagająca logistycznie.