Zasada działania urządzeń hydraulicznych opiera się o podstawowe prawa hydrostatyki i hydrodynamiki w połączeniu z własnościami nieściśliwych cieczy takich jak oleje. Układ hydrauliczny składa się z wielu kanałów przewodów, zakończonych tłokami, dopływem oleju pod ciśnieniem do poszczególnych kanałów steruje system zaworów.Konieczne do działania układu mechanicznego jest wysokie, jednostajne ciśnienie, zapewnia je pompa hydrauliczna.Odpowiednia pompa hydrauliczna musi mieć stabilny i jednostajny charakter pracy. Zamienia ona energię dostarczają przez jednostkę napędową, zwykle wysokoprężny silnik diesla lub silnik benzynowy. Pompy hydrauliczne mogą mieć różną budową, ale te nadające się do zasilania układu hydraulicznego(np. tego stosowanego w podestach ruchomych, podnośnikach koszowych, przecinakach itp.). Są to pompy:Zębatkowe – ciecz przepływa okrężnie wokół dwóch zębatek, w linii prostej przepływ jest zablokowany przez zachodzące na siebie zęby, a przerwy między nimi po zewnętrznym promieniu transportują porcje cieczy do otworu wylotowego. To często stosowane rozwiązanie o wysokiej sprawności, ze względu na prostą budowę jest niezawodne i trwałe.

zasada działania pompy zębatkowej

Łopatkowe – olej tutaj jest wymiatany z komory ssawnej przez umiejscowiony mimośrodkowo wirnik z przesuwnymi łopatkami i przemieszczany do komory tłocznej. Ze względu na delikatną budowę pompy te stosuje się do tłoczenia gazów i samosmarujących cieczy. Mogą pracować również jako sprężarki powietrza, pompy próżniowe, lub pompy cieczy, ale każde z tych zastosowań wymaga oddzielnych rozwiązań konstrukcyjnych

Łopatki (1). Wirnik (2). Korpusu pompy (3). Komora Ssawna (4). Przestrzeń międzyłopatkowa (5). Komora tłoczna (6).

Wielotłoczkowa – składa się, jak nazwa wskazuje, z licznych pomp tłokowych zainstalowanych w jednym korpusie. Pompy znajdują się na obrotowym tarczy(pompa osiowa) lub pierścieniu(pompa promieniowa) i ruch tłoków jest wymuszany momentem obrotowym. Takie pompy spełniają warunki pracy w układach hydraulicznych, im większa ilość tłoków tym płynniejszy charakter pracy i mniejsza pulsacja ciśnienia.

Obrotowa pochylna tarcza (3) wprawia w ruch posuwisto-zwrotny tłoki(1) pompy znajdujące się w korpusie(2) i zasysanie cieczy. Rolę zaworu pełni tarcza rozdzielcza (4). Ciecz jest zasysana komorą ssawną (5) i wyrzucana komorą tłoczną (6).

Tłoczki pompy (1) wprawiane są w ruch w korpusie (2) opierają się na mimośrodowym pierścieniu(3). Obrotowy ruch pierścienia wymusza ruch posuwisto-zwrotny tłoczków co powoduje zasysanie i tłoczenie cieczy. Wałek rozdzielczy (4) pełni rolę zaworu. Przewodem tłocznym(6) ciecz jest odprowadzana, a przewodem ssawnym(5) pobierana.